34674

Özel Damla Gübre 25kg

Özel Damlama  Gübre serisi yüksek kaliteli hammaddelerden bitkinin çeşitli dönemlerdeki ihtiyaçları göz önüne alınarak üretilmiştir.  Kolaylıkla  ve tamamı  suda çözünür bir üründür, kekleşmeyen ve zararlı bileşenler içermeyen yapısı ile kolay ve güvenli kullanım sağlar.
 

Verimliliği arttırmada en önemli faktör bitki beslemedir. Toprakta tüm elementler yeterli miktarlarda bulunsalar dahi bitki kökleri, soğuk bahar dönemlerinde veya yüksek pH’-lı topraklarda besin elementlerini alamayabilirler.

Kulllanım

Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri ve  seralarda N,P,K gibi makro besin maddeleri ile B,Cu,Mn… gibi  mikro besin ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir.

Kullanım dozu topraktan sulama suyu ile 1000-1500 gr/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler tavsiye olarak verilmiş olup uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre bu konuda teknik bilgi sahibi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye olarak verilen miktarlar kesinlikle aşılmamalıdır.