34674

Kalite Politikamız

Mertglobal'de kalite işin bir parçasıdır. Şu an bulunan noktaya yüksek kaliteli seri üretim sayesinde gelinmiştir. Bu başarıyı sağlamak adına Mertglobal bir kalite politikası geliştirmiştir.
 
Çalışanlar Mertglobal'in başarısının direk sorumlularıdır. Kalite bilincini özümsemeleri gerekmektedir, bu da dünya çapında bir firma olma hedefiyle örtüşmektedir.
 
Genel kaliteyi yükseltmek adına firmanın tüm alanlarında iyileştirme ve geliştirme bilinci oluşturulmuştur. Bu çalışmaların sonucu olarak kalite perspektifi kurumsal hale gelmektedir.
 
Müşterilerinin öneminin farkında olan Mertglobal, taahhütlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmiş/getirmektedir. Dünya çapında bir firma olmak adına, çağın teknolojisine ayak uyduran çağdaş bir firma olma gayreti göstermek de olmazsa olmaz bir kaidedir.