34674

20.20.0 Kompoze Gübre

20-20 adı verilen bu gübre %20 Azot ve %20 Fosfor içermekte olup ekim döneminde taban gübresi olarak uygulanır
Bütün bitkiler için kullanılabileceği gibi kuru ziraat yapılan Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi hububat alanlarında da kullanılabilir.