34674

20-20-20 + ME

Çinkolu 20-20 adı verilen bu gübre %20 Azot, %20 Fosfor ve % potasyu.
 
.